Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Ιωαν.Δοντάς Αντιπρόεδρος
Απόστολος Ηλ.Δοντάς Mέλος